Financiën

Het Christelijk Streekkoor Otterlo kan niet bestaan zonder financiële steun.

De leden betalen per maand een contributie van 12,50 euro, dit is inclusief aanschaf van muziek en kleding. Verder verrichten de leden diverse acties ten gunste van de koorkas, zoals de verkoop van worst in de maand oktober, de verkoop van rollade in maart en december en appels en peren plukken in september. De laatste donderdag van de maand is er een verloting.

Daarnaast zijn giften, donatie's, schenkingen enz. van harte welkom. Immers, het Christelijk Streekkoor Otterlo heeft als doel het zingen tot ere van God. Dat brengt het koor zeker tot uiting in de koorzangrepetities, maar ook in de zanguitvoeringen. Het rekeningnummer is: NL82 RABO 0368 5532 80 t.n.v. Christelijk Streekkoor Otterlo. Om deze grote opdracht voort te zetten, dan is elke steun welkom.

Repetitieavond

Elke donderdagavond repeteert het koor in gebouw Eben Haëzer, naast de Nederlands Hervormde Kerk, Kerkstraat 6 te Otterlo van 19.45 uur tot 21.45 uur. 1 maal per maand oefent het mannenensemble. 

1 maal per maand wordt de piano bespeelt door Johan Wentink, die het koor ook begeleid als er een optreden is in een verzorgings- of bejaardenhuis.

Lid worden?

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wilt u eerst kennismaken met ons koor, kom dan eens een repetitieavond bijwonen/meezingen en wees onze gast. U zult merken dat er naast het serieuze instuderen van nieuwe muziek ook ruimte is voor ontspanning.

© Christelijk Streekkoor Otterlo. Alle Rechten Voorbehouden
Ontwerp en Realisatie: Offroad Media uit Ede